Kadar KWSP 2018

Kadar KWSP 2018

Kadar Caruman Kadar caruman berkanun syer pekerja berubah daripada 8% kepada 11% untuk pekerja berumur di bawah 60 tahun dan daripada 4% kepada 5.5% untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas, berkuat kuasa mulai upah/gaji bulan Januari 2018. Kadar caruman bagi pekerja dan majikan

Sistem Insurans Perkerjaan (EIS)

Sistem Insurans Perkerjaan (EIS)

Sistem Insurans Pekerjaan, (SIP) mula dilaksanakan pada Januari 2018 sebagai satu jaringan keselamatan sosial yang bertujuan membantu golongan pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan bantuan kewangan dan mencari pekerjaan baru.   LIPUTAN TAKRIF LIPUTAN Semua majikan sektor swasta perlu membayar