Kadar KWSP 2018

Kadar KWSP 2018

Kadar Caruman Kadar caruman berkanun syer pekerja berubah daripada 8% kepada 11% untuk pekerja berumur di bawah 60 tahun dan daripada 4% kepada 5.5% untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas, berkuat kuasa mulai upah/gaji bulan Januari 2018. Kadar caruman bagi pekerja dan majikan

Cetak borang 17A Khas KWSP dari Excel

Cetak borang 17A Khas KWSP dari Excel

A. MuatTurun Software PDF (Foxit PDF Reader) ; nadicom.biz/esoft/PELBAGAI/FoxitReader73.exe File excel format senarai pekerja dan borang 17A khas 2016 (KWSP) ; nadicom.biz/edoku/KWSP17A_Khas_2016_29012016_SQLPayroll.zip B. Isi Maklumat Buka file excel, masukkan maklumat pekerja mengikut ruangan yang disediakan. Untuk simpan, pergi ke ‘File’