Cara Masukkan Invoice Pembekal yang telah proses GST

Byzam

Cara Masukkan Invoice Pembekal yang telah proses GST

  1. Dalam contoh ini, ‘period’ untuk 1 Jan 2016 hingga 31 Mac 2016 telah diproses dan dihantar kepada KASTAM.
  2. Apabila satu transaksi untuk tarikh 31 Jan cuba dimasukkan. Sistem akan halang untuk dokumen ini disimpan seperti ditunjukkan dalam imej di bawah.

sql-si-TaxLepas00

 

3. Untuk membolehkan dokumen ini disimpan, sila pilih tarikh cukai pada bulan yang belum proses GST lagi. Contoh 1 April 2016.

4. Caranya ‘right click’ pada ‘header’ dokumen itu dan pilih ‘Set Tax Date’ seperti dipaparkan di bawah.

sql-si-TaxLepas01

 

5. Masukkan tarikh 1 April 2016 untuk tarikh GST diproses.

sql-si-TaxLepas02

 

6. Simpan dokumen seperti biasa.

sql-si-TaxLepas03

About the author

zam administrator

You must be logged in to post a comment.