Cara Tambah ‘Contribution’ 8% KWSP

Byzam

Cara Tambah ‘Contribution’ 8% KWSP

Berikut adalah panduan untuk menambah ‘Contribution’ yang berbeza dalam SQL Payrol.

 

A. Tetapan pada Sistem

  1. Menu Payroll > Maintenance > Maintain Contribution.

sql-kwsp101step

 

2. Klik ‘arrow down’ pada tepi ikon ‘More’ dan pilih ‘Copy Contribution’.

sql-kwsp102copy

 

3. Klik ikon ‘New’

sql-kwsp103new

 

4. Klik ‘arrow down’ pada tepi ikon ‘More’ dan pilih ‘Paste Contribution’. ‘Copy & Paste’ ini dilakukan untuk memudahkan tetapan lain dapat ditetapkan automatik seperti tetapan yang biasa digunakan syarikat.

sql-kwsp104paste

 

5. Masukkan ‘Code’ , ‘Description’ dan ‘EPF Rate’ seperti ditunjukkan di bawah. Tetapan lain biarkan seperti asal jika tiada perubahan.

sql-kwsp105changeRate

 

6. Simpan ‘Contribution’ yang baru ini dengan menekan ikon ‘Save’ pada sebelah kanan paparan.

 

 

B. Tetapan pada maklumat kakitangan

  1. Human Resource > Maintan Employee.
  2. Pilih kakitangan berkaitan dan klik ikon ‘Edit’ pada sebelah kanan paparan.
  3. Pilih tab ‘Payroll Info’.
  4. Pada ruangan ‘Contribution’ tukar kepada jenis ‘Contribution’ yang baru.

sql-kwsp201-changeAtStaff

 

5. Simpan tetapan dengan menekan ikon ‘Save’ pada sebelah kanan paparan.

About the author

zam administrator

You must be logged in to post a comment.