Cara masukkan baki permulaan GST

Byzam

Cara masukkan baki permulaan GST

Bagi syarikat yang baru menggunakan sistem SQL ini, untuk memasukkan baki permulaan GST adalah seperti berikut.

  1. Buat invoice (past invoice) seperti biasa. Masukkan nilai termasuk amoun GST.

sqlacc-pastinv01

 

2. Setelah simpan dokumen tadi. Sila tekan butang pada keyboard Ctrl , Alt dan G secara serentak untuk menampilkan paparan baki permulaan untuk GST seperti di bawah.

 

3. Masukkan tarikh percukaian yang akan dibuat(semasa). Pilih kod cukai yang sesuai. Serta asingkan amoun cukai dan nilai jualan.

sqlacc-pastinv02

 

4. Langkah ini adalah sama untuk invoice pembekal.

 

About the author

zam administrator

You must be logged in to post a comment.