Author Archive zam

Byzam

EIS/SIP – SQL Payroll

Preview tambahan fungsi EIS/SIP dalam SQL Payroll (version 131).

Request upgrade atau bertukar ke

sistem SQL Payroll sekarang.

 

Request upgrade atau bertukar ke

sistem SQL Payroll sekarang.

 

Request upgrade atau bertukar ke

sistem SQL Payroll sekarang.

 

SQL Payroll version 131 (EIS READY) has released TODAY.

NEW highlights:
– Added Employment Insurance System (EIS) calculation.
– Added PCB calculation for year 2018.
– Employee EPF rate revert to 11% effective Jan 2018 payroll.
– Added HRDF rate to company profile. Calculate HRDF report for the month of the year.

 

Byzam

Sistem Insurans Perkerjaan (EIS)

Sistem Insurans Pekerjaan, (SIP) mula dilaksanakan pada Januari 2018 sebagai satu jaringan keselamatan sosial yang bertujuan membantu golongan pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan bantuan kewangan dan mencari pekerjaan baru.

1.

Menyediakan bantuan kewangan segera (7 hari selepas pengesahan hilang kerja) kepada pencarum yang hilang pekerjaan.

2.

Membantu pencarum yang hilang pekerjaan mendapat pekerjaan baharu melalui program penempatan semula pekerjaan termasuk bantuan mobiliti.

3.

Meningkatkan kebolehpekerjaanpencarum yang hilang pekerjaan melalui program latihan & latihan vokasional

 

LIPUTAN

  1. TAKRIF LIPUTAN
   • Semua majikan sektor swasta perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja. (Dikecualikan kepada penjawat awam, pekhidmat domestik dan yang bekerja sendiri)
   • Pekerja adalah orang yang diambil bekerja oleh majikan di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau perantisan. Kontrak perkhidmatan atau perantisan itu sama ada dalam bentuk bertulis atau secara lisan, nyata atau tersirat.
   • Semua pekerja yang berumur dari 18 tahun hingga 60 tahun perlu dicarumkan kecuali bagi pekerja yang berumur 57 tahun dan ke atas dan tiada caruman telah kena dibayar sebelum mencapai 57 tahun.
   • Takrif liputan caruman adalah tertakluk kepada had siling gaji yang diinsurankan (GYD) RM4000.00

 

  1. KADAR CARUMAN
   • Kadar caruman bagi Sistem Insuran Pekerjaan (SIP) adalah daripada 0.2% syer majikan dan 0.2% syer pekerja daripada gaji bulanan pekerja.
   • Kadar caruman adalah tertakluk kepada Jadual Kedua Seksyen 18 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Semua majikan sektor swasta perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja. (Dikecualikan kepada penjawat awam, pekhidmat domestik dan yang bekerja sendiri)

 

 1. KELAYAKAN PEKERJA YANG DIINSURANKAN UNTUK TUNTUTAN
  • Semua pekerja yang diinsuranskan (dimaksudkan sebagai orang berinsurans) yang kehilangan pekerjaan kecuali:
   1. Perletakan jawatan secara sukarela oleh orang berinsurans;
   2. Tamat tempoh kontrak perkhidmatan orang berinsurans;
   3. Penamatan kontrak perkhidmatan atas persetujuan bersama majikan dan orang berinsurans tanpa terma dan syarat;
   4. Penyiapan kerja mengikut kontrak perkhidmatan;
   5. Persaraan orang berinsurans ; atau
   6. Penamatan kontrak perkhidmatan orang berinsurans disebabkan oleh salah laku.
  • Syarat kelayakan utama yang perlu dipenuhi oleh penerima faedah adalah mereka mesti mampu bekerja, bersedia untuk bekerja dan mencari pekerjaan secara aktif.

 

KADAR CARUMAN

FAEDAH SIP/EIS

Penempatan Pekerjaan & Kaunseling Kerjaya

Menyediakan perkhidmatan dan sokongan pekerjaan kepada Orang Berinsurans untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian.

Elaun Mencari Pekerjaan (EMP)

Menyediakan elaun mencari pekerjaan bagi tempoh 1 – 6 bulan tertakluk kepada syarat kelayakan caruman dan kesediaan untuk bekerja semula

Elaun Bekerja Semula Awal (EBSA)

Menyediakan elaun bekerja semula awal sebagai insentif bagi menggalakkan Orang Berinsurans untuk kembali bekerja dengan segera.

Elaun Pendapatan Berkurangan (EPB)

Menyediakan elaun pendapatan berkurangan bagi Orang Berinsurans yang bekerja dengan lebih daripada satu majikan dan telah kehilangan pekerjaan.

Elaun Latihan (EL)

Menyediakan elaun latihan harian sekiranya Orang Berinsurans menjalani latihan

Fi/Yuran Latihan (FL)

MMembiayai yuran latihan Orang Berinsurans yang dibayar terus kepada penyedia latihan yang berdaftar

Employment Insurance System Partners
       
        
Byzam

Masalah dan Solusi Berkaitan IRS

How to hide package item that display in receipt?

[Table1.ID_SubItem_YN]=0

 

How to show new payment mode in Daily Collection report?
http://www.irs.com.my/forum/thread-1793.html

 

Upgrade Error

Solution:
1. Close all iRS program and try to upgrade again.

If the same msg prompt again try solution 2.

2. Disconnect from the network and try to upgrade again.

 

How to import data to iRS?

 

Error: Conversion failed when converting character string to smalldatetime data type

[Image: 2psfwgi.jpg]

Reason: Computer didn’t shut down for long time

Solution: Restart PC!!!!

 

How to handle Deposit

 

Error: irsLink_CounterServer Item Code Not Found

If you find this type of error in C:\Program Files\IRS\irsPos\CTLOG\CTSVR20150317:

15:27 irsLink_CounterServer – UpdateItemMast() Fail – Item Code Not Found.

This is because the counter’s server has deleted the items.
Please do not delete the items next time.
Instead, use discontinue option.

To fix this issue, follow the steps below:

1. Create a new item with item no ‘DELETED’

2. Open sql server, make new query:

select LINK_KEY from itemmast where im_itemno = ‘DELETED’

Store the link_key somewhere, for example 999.

3. Use the following query to make sure the selected counter (eg. counter 01, which makes table as ct_01) is the deleted item:

select * from ct_01 left join itemmast on cq_itemmastlinkkey = itemmast.link_key where itemmast.link_key is null and cq_tablename = ‘invoicedtl’

If it resulted some rows, then continue with the next step, otherwise query for the other table.

4. Use the following query to fix the problem.

update ct_01 set cq_itemmastlinkkey = 999 from ct_01 left join itemmast on cq_itemmastlinkkey = itemmast.link_key where itemmast.link_key is null and cq_tablename = ‘invoicedtl’

5. Now all deleted item will be replaced with DELETED in the invoices and problem should be fixed.

 

Error: Retrieving the COM class factory for component with CL SID

[Image: hs0zev.jpg]

Solution:

 type

[Image: rlxglj.jpg]

Solution:
Change date format to dd/mmm/yyyy

**Learn how to change computer date format

#change date format

Byzam

Pengguna Berbayar

gergertger v  v

fdgdegd

ferf

 

 

Byzam

Cara Backup SQL Accounting

Video berikut menunjukkan cara untuk ‘Backup’ SQL Accounting.

Cara yang sama juga digunakan untuk SQL Payroll.

Byzam

Penting!!! Pastikan Backup Setiap Hari Database Sistem.

Pastikan ‘backup’ setiap hari untuk menjamin keselamatan data.

Setakat ini tiada penawar bagi komputer (database) yang dijangkiti Ransomware.

Selain itu faktor ‘Hardisk’ yang telah berusia juga boleh menyebabkan database tidak dapat dibuka.

 

Amaran dari agensi Kerajaan berkaitan Ransomware

 

Byzam

Seminar Percuma : GST DAN BAJET 2018

*Cara pendaftaran boleh diperolehi di bahagian bawah info seminar ini.

Tarikh: 19 November 2017 (Ahad)
Masa: 9.30am – 5.00pm
Tempat: Dewan Perniagaan Cina Negeri Kelantan
Yuran: Percuma (Penyertaan Adalah Terhad)
Daftar Sekarang: gstbajet2018.nadicom.biz

Penceramah: Dr. Choong Kwai Fatt
Pengantar: Bahasa Malaysia

Anjuran: SQL Accounting HQ & Nadicom Tecnology Centre

TOPIK TUMPUAN
1. Pengenalan Bajet 2018 dan kesan kepada syarikat.
2. Tumpuan utama dalam Audit GST.
3. Kesilapan kod GST dan kesannya.
4. Implikasi GST terhadap pembentangan Bajet 2018.
5. Pemilikan Hartanah dengan Harta Komersil
6. S&J bersama Dr. Choong.
7. Satu persatu isu GST berkumpulan (sehingga jam 5.30pm).

BIODATA PENCERAMAH
– Peguam & Akauntan Bertauliah.
– Khidmat Penyelidikan dan perundingan cukai kepada syarikat Awam, Firma Audit dan Kerajaan Malaysia.
– Salah seorang dari 8 ahli panel oleh Kementerian Kewangan Malaysia dalam penggajian reformasi sistem Percukaian Malaysia.

– Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang & Sarjana Muda Perakaunan
– Ijazah Sarjana Undang-Undang Perbandingan (UIA)
– Ijazah Kedoktoran (PHD) Undang-undang Cukai (UIA)

 

PANDUAN CARA DAFTAR

1. Buka web gstbajet2018.nadicom.biz  (borang pendaftaran diselia oleh pihak SQL AccHQ)

2. Pada paparan yang kelihatan klik REGISTER

gstreg01

3. Pada paparan yang kelihatan klik CHECKOUT

gstreg02

4. Isikan semua maklumat yang diminta. (Semua kolum bertanda * wajib di isi – kegagalan mengisi borang dengan lengkap boleh menyebabkan pendaftaran tidak dapat diproses). Seorang peserta untuk satu pendaftaran sahaja. Pastikan masa mengisi borang di bawah 10minit. Proses pendaftaran ini dikawal oleh pihak SQL Acc HQ.

gstreg03

5. Apabila telah selesai, sila klik COMPLETE REGISTRATIONgstreg04

 

Byzam

Format file Excel (CSV) untuk Overtime – SQL Payroll

Column terakhir pastikan Work Unit , jangan masukkan Rate.

sqlpay-otimport