Category Archive Tips

Byzam

Cara Masukkan Nilai Stok – SQL Acc

 1. Buka menu Stock Value ( GL > Maintain Stock Value )
 2. Edit pada stock group yang sedia ada.
 3. Pilih tahun yang dikehendaki.
 4. Masukkan amount mengikut bulan yang dikehendaki seperti contoh paparan di bawah.
 5. Jangan lupa ‘Save’ apabila selesai.

sqlacc-StockValue

Byzam

Cara masukkan baki permulaan GST

Bagi syarikat yang baru menggunakan sistem SQL ini, untuk memasukkan baki permulaan GST adalah seperti berikut.

 1. Buat invoice (past invoice) seperti biasa. Masukkan nilai termasuk amoun GST.

sqlacc-pastinv01

 

2. Setelah simpan dokumen tadi. Sila tekan butang pada keyboard Ctrl , Alt dan G secara serentak untuk menampilkan paparan baki permulaan untuk GST seperti di bawah.

 

3. Masukkan tarikh percukaian yang akan dibuat(semasa). Pilih kod cukai yang sesuai. Serta asingkan amoun cukai dan nilai jualan.

sqlacc-pastinv02

 

4. Langkah ini adalah sama untuk invoice pembekal.

 

Byzam

Perkara yang boleh dikemaskini selepas Hantar GST (GL,Customer&Supplier Module) – SQL Acc

Maklumat bagi modul yang boleh dikemaskini jika menggunakan sistem SQL Accounting version 726 dan ke atas adalah seperti berikut.

sqlAcc-GLafterSubmit

Byzam

Perkara yang boleh dikemaskini selepas Hantar GST (Sales & Purchases Module) – SQL Acc

Maklumat yang boleh dikemaskini jika menggunakan sistem SQL Accounting version 726 dan ke atas.

sqlAccGst-editAfterSubmitGST-salesPurchase

Byzam

Tukar carian kod kepada Nama Item di SQL Accounting

Sistem secara asanya akan membuat carian berdasarkan kod item. Carian akan berada pada tulisan berwarna hitam tebal (bold). Untuk menukar carian kepada nama item sila ikuti langkah berikut;

 

 1. Klik pada butang ‘arrow down’

sqlacc-search00

2.  Tekan butang ‘Tab’ pada ‘keyboard’ .

sqlacc-search01

 

3. Tulisan jenis bold akan berpindah ke ruangan ‘Description’.

sqlacc-search02

 

Langkah ini adalah sama untuk menukar carian;

 • kod GL kepada nama GL
 • kod pelanggan kepada nama pelanggan
 • kod pembekal kepada nama pembekal
Byzam

Kesilapan ‘Bad Debt’

Bagi mengelakkan kesilapan pengiraan ‘Bad Debt’ GST, sila pastikan setiap bayaran pelanggan dan bayaran kepada pembekal di ‘knock off’ / di beri padanan kepada invoice yang berkenaan. Dalam imej di bawah lokasi petak merah adalah cara untuk knock off bil invoice yang berkenaan.

sqlacc-knockOff

Byzam

Cara Import Report Baru sistem SQL

Langkah bagi menambah jenis laporan baru ke dalam sistem SQL

 1. Tools > Report Designer

sql-importReport01

 

2. Klik ikon ‘Import’

sql-importReport02import

 

3. Pilih lokasi report yang baru dan klik ‘Open’

sql-importReport03pilih

 

4. Report yang baru akan kelihatan seperti di bawah.

sql-importReport04

Byzam

Cetak borang 17A Khas KWSP dari Excel

A. MuatTurun

 1. Software PDF (Foxit PDF Reader) ; nadicom.biz/esoft/PELBAGAI/FoxitReader73.exe
 2. File excel format senarai pekerja dan borang 17A khas 2016 (KWSP) ; nadicom.biz/edoku/KWSP17A_Khas_2016_29012016_SQLPayroll.zip

B. Isi Maklumat

 1. Buka file excel, masukkan maklumat pekerja mengikut ruangan yang disediakan.
 2. Untuk simpan, pergi ke ‘File’ > pilih ‘Save As’.
 3. Ruangan ‘Save as type’ pilih ‘Text (Tab delimited) > klik ‘Save’

sqlpay-kwsp-01saveCsv

 

4. Buka file PDF borang 17A khas

 

5. klik menu ‘Form’ > pilih ‘Import’. Pilih file yang disimpan dalam langkah 3 tadi.

sqlpay-kwsp-02import

 

6. Data akan masuk ke dalam file pdf sebagaimana paparan di bawah.

sqlpay-kwsp-03list

 

 

Byzam

Cara Cetak Borang Kekal 11% KWSP dalam SQL Payroll

Berikut ini adalah langkah demi langkah untuk membolehkan mencetak borang pengekalan 11% caruman KWSP.

 1. Buka bahagian ‘Maintain Employee’ . ‘Human Resource’ > ‘Maintain Employee’
 2. Pada senarai pekerja klik pada listing ‘field’ (header sebelah kiri)
 3. Cari ‘Contrib.’ dan ‘tick’ petak kosong di situ.
 4. Pastikan ‘column’ contribution’ akan kelihatan seperti di bawah.

sql-kwsp301field

 

5. Halakan ‘mouse’ pada ‘header’ ‘Contrib’ dan pilih/’tick’  pada 11% atau —- (jika gunakan kod —- untuk 11%).

sql-kwsp302pilih11

 

6. Pada senarai yang kelihatan pilih semua dengan klik CTRL dan A (serentak pada ‘keyboard’).

sql-kwsp303selectAll

 

7. Klik pada ikon ‘preview’

sql-kwsp304preview

 

8. Pilih format borang KWSP pengekalan 11% dan klik ‘Ok’. Jika belum ada format ini, sila download di sini 00KWSP_Form_04022016.fr3 (‘right click’ dan pilih ‘Save Link As’) . Rujuk panduan menambah report baru di sini.

sql-kwsp304pilihFormat

 

9. Paparan borang akan kelihatan seperti berikut;

sql-kwsp305borang

Byzam

Cara Tambah ‘Contribution’ 8% KWSP

Berikut adalah panduan untuk menambah ‘Contribution’ yang berbeza dalam SQL Payrol.

 

A. Tetapan pada Sistem

 1. Menu Payroll > Maintenance > Maintain Contribution.

sql-kwsp101step

 

2. Klik ‘arrow down’ pada tepi ikon ‘More’ dan pilih ‘Copy Contribution’.

sql-kwsp102copy

 

3. Klik ikon ‘New’

sql-kwsp103new

 

4. Klik ‘arrow down’ pada tepi ikon ‘More’ dan pilih ‘Paste Contribution’. ‘Copy & Paste’ ini dilakukan untuk memudahkan tetapan lain dapat ditetapkan automatik seperti tetapan yang biasa digunakan syarikat.

sql-kwsp104paste

 

5. Masukkan ‘Code’ , ‘Description’ dan ‘EPF Rate’ seperti ditunjukkan di bawah. Tetapan lain biarkan seperti asal jika tiada perubahan.

sql-kwsp105changeRate

 

6. Simpan ‘Contribution’ yang baru ini dengan menekan ikon ‘Save’ pada sebelah kanan paparan.

 

 

B. Tetapan pada maklumat kakitangan

 1. Human Resource > Maintan Employee.
 2. Pilih kakitangan berkaitan dan klik ikon ‘Edit’ pada sebelah kanan paparan.
 3. Pilih tab ‘Payroll Info’.
 4. Pada ruangan ‘Contribution’ tukar kepada jenis ‘Contribution’ yang baru.

sql-kwsp201-changeAtStaff

 

5. Simpan tetapan dengan menekan ikon ‘Save’ pada sebelah kanan paparan.