Category Archive Tips

Byzam

Cara Masukkan Invoice Pembekal yang telah proses GST

  1. Dalam contoh ini, ‘period’ untuk 1 Jan 2016 hingga 31 Mac 2016 telah diproses dan dihantar kepada KASTAM.
  2. Apabila satu transaksi untuk tarikh 31 Jan cuba dimasukkan. Sistem akan halang untuk dokumen ini disimpan seperti ditunjukkan dalam imej di bawah.

sql-si-TaxLepas00

 

3. Untuk membolehkan dokumen ini disimpan, sila pilih tarikh cukai pada bulan yang belum proses GST lagi. Contoh 1 April 2016.

4. Caranya ‘right click’ pada ‘header’ dokumen itu dan pilih ‘Set Tax Date’ seperti dipaparkan di bawah.

sql-si-TaxLepas01

 

5. Masukkan tarikh 1 April 2016 untuk tarikh GST diproses.

sql-si-TaxLepas02

 

6. Simpan dokumen seperti biasa.

sql-si-TaxLepas03

Byzam

Cara Upload GST-03 ke Laman Kastam

  1. Buka tetingkap laman web KASTAM (http://www.customs.gov.my/).
  2. Pilih menu TAP dalam paparan berikut.

sql-gstSubmit01

 

3. Isikan alamat emel dan kata kunci yang berdaftar dengan TAP KASTAM dan klik ‘LOGON’

sql-gstSubmit02

 

4. Klik pada nombor id GST (Account ID)

sql-gstSubmit03

 

5. Klik pada ‘File Now’

sql-gstSubmit04

 

6. Klik pada menu ‘Import’

sql-gstSubmit05-import

 

7. Klik ‘Choose File’

sql-gstSubmit06-choose

 

8. Pilih bekas ‘Desktop’ tempat file GSTTap di simpan, dan klik pada file berkenaan. Seterusnya tekan ‘Open’.

sql-gstSubmit07-choose

 

9. Klik ‘Import’ seperti paparan di bawah.

sql-gstSubmit08-import

 

10. Klik ‘Next’ pada ‘Review Return Details’.

sql-gstSubmit09-next

 

11. Semak maklumat, pastikan sama dengan sistem SQL Accounting. Klik ‘Next’ pada ‘Return Details’.

sql-gstSubmit10

 

12. Klik ‘Next’ pada ‘Additional Details’.

sql-gstSubmit11

13. Pastikan kod industri di isi. Klik ‘Next’ pada ‘Industry Codes’.

sql-gstSubmit12-industriCode

 

14. Klik ikon ‘Submit’ pada ‘Return Summary’.

sql-gstSubmit13

 

15. Masukkan katakunci sepertimana ketika masuk ke laman TAP ini dan klik ‘OK’.

sql-gstSubmit14-confirm

 

16. Proses telah selesai. Paparan seperti berikut akan kelihatan. Klik ‘Print’ jika ingin cetak salinan baucer bayaran.

sql-gstSubmit15

 

Byzam

SQL Acc Error – Perlu Kemaskini ke Versi Terkini

Sila gunakan pautan ini untuk ‘download’ versi terkini SQL Accounting.

Muat Turun SQL Accounting

sql-error-needUpgrade01

 

sql-error-needUpgrade02

 

sql-error-needUpgrade03

 

sql-error-needUpgrade04

 

sql-error-needUpgrade05

Byzam

Cara Proses GST (SQL Acc)

GST > New GST Return

sql-gstProses01

 

2. Pastikan pilihan tarikh adalah betul. Klik ‘Proses’

sql-gstProses02

3. Paparan ringkasan GST akan dipaparkan seperti berikut;

sql-gstProses03

4. Klik pada ikon GST-03

sql-gstProses06

 

5. Klik pada ikon anak panah ke bawah dan pilih GST03_TAP.

sql-gstProses07

 

6. Pilih lokasi untuk simpan file yang akan digunakan untuk ‘upload’ ke laman web TAP KASTAM. Biasanya pilih ‘Desktop’. Klik ‘Save’

sql-gstProses08

Byzam

Cara Install Teamviewer

1. Sila Download Teamviewer di sini.

 

2. ‘shortcut’ Teamviewer akan kelihatan di ‘Desktop’ komputer, sila ‘double click’ untuk membukanya.

 

3. Apabila telah selesai pemasangan Teamviewer ini, paparan akan kelihatan seperti berikut.

 

 

Atau download Teamviewer Quick Support (lepas downoad, double klik terus boleh guna)

 

Byzam

Cara Backup SQL Accounting

1. File > Backup Database
sql-bck01
2.1. Pilih lokasi data hendak disimpan. Klik pada ikon …
sql-bck02
2.2. Pilih lokasi. (cth: dalam drive D) Pilih ‘Ok’ apabila selesai memilih lokasi.
sql-bck02b
3. Klik ‘Ok’ untuk memulakan proses ‘backup’.
sql-bck03
4. Tunggu sehingga ‘popup backup complete’ dan klik ‘Ok’
sql-bck04
5. ‘File backup’ akan kelihatan seperti berikut;
sql-bck05
6. Selesai.