Category Archive Tutorial

Byzam

IRS POS – EXPORT ITEM

*Video panduan di bawah penerangan ini.

Maklumat yang berkaitan adalah seperti berikut

IM_ITEMNO
IM_DESCRIPTION

IM_TYPE

IM_SALESPRICE1
IM_SALESPRICE2
IM_SALESPRICE3
IM_SALESPRICE4
IM_SALESPRICE5
IM_SALESPRICE6
IU_UOM
IU_RATE

IU_BARCODE
IM_UOM
IM_MINPRICE
IM_SALESTAX
IM_PURCHASETAX

*salesprice dipilih mengikut penggunaan.

*column yang bermula dengan IU merujuk kepada penggunaan multi UOM.

*IM_SALESTAX danĀ IM_PURCHASETAX dipilih jika ingin menukar kod GST.

Byzam

IRS POS – SR 0%

 1. General Setup > Tax
 2. klik F7 dan pilih SR
 3. Tukarkan 6% kepada 0
 4. Save
 5. Lakukan langkah sama (2 hingga 4) untuk TX.
Byzam

Video Tutorial SQL Accounting

 1. Pengenalan
  1. Modul Akaun
  2. Fungsi Asas
  3. Kelebihan
 2. Download
 3. Pemasangan (versi lama)
 4. Setting DCF -Kumpulan database
 5. Create Database
 6. Maintain Company
 7. Setting Financial Year Accounting
 8. Maintain GL
 9. Maintain Cust.
 10. Maintain Supp.
 11. Opening Balance
  1. Umum
  2. Customer
  3. Supplier
 12. Pengenalan Modul Billing
  1. Sales
  2. Purchases
 13. Sales Invoice
 14. Cash Sales
 15. Purchases Invoice
 16. Cash Purchases
 17. Cash Book Entry
  1. Payment Voucher
  2. Receipt
 18. Customer Payment
 19. Supplier Payment
 20. Stock
  1. Group
  2. Item
 21. Bank Recond
  1. Opening
  2. Reconcialiation
 22. Pengenalan Modul GST
 23. Tetapan GST
 24. Transaksi GST
 25. Proses GST
 26. GST 21 Days Rules
 27. Deem Supply
 28. Bad Debt
 29. Sales Credit Note
 30. Sales Debit Note
 31. Purchase Credit Note
 32. Purchase Debit Note
Byzam

Panduan SQL Accounting 1 (Eng)

Panduan ini meliputi bab berikut;

 1. Setting Asas
 2. Tetapan Asas GL, Customer, Supplier & Item.
 3. Penyediaan Bil melibatkan Customer & Supplier

Sila download pada pautan ini: SQL Acc Guide Download

*Tutorial ini dalam bahasa Inggeris.

**Dilengkapi panduan bergambar.

Byzam

Panduan Penggunaan SQL Payroll

Sila isi maklumat di bawah untuk kami hantar link download ke emel;


Nama anda (wajib)

Alamat emel (wajib)

Telefon (wajib)