Koperasi

Modul Utama Koperasi (KMAGSYS)

Keahlian

Modul Keahlian

...

 

Bil Modul Keterangan
1. Pendaftaran Anggota Baru
 1. Borang Pendaftaran Anggota Baru
 2. Transaksi Penerimaan Fi Masuk
 3. Proses Kelulusan
  • Cetak Senarai Anggota
  • Kemaskini Kelulusan
 4. Surat Arahan Potongan Gaji
 5. Surat Kelulusan
2. Penerimaan Bayaran
 1. Penerimaan Caruman Bulanan Individu
 2. Penerimaan Bayaran Tambahan Modal Syer
 3. Penerimaan Bayaran Bulanan – Majikan
 4. Penerimaan Caruman Bulanan – BPA
3. Pembayaran
 1. Pengeluaran Simpanan/Tabungan
 2. Lain-lain jenis pembayaran
4. Pemberhentian Keanggotaan
 1. Daftar Permohonan Pemberhentian
 2. Proses Kelulusan
  • Cetak Senarai Anggota
  • Kemaskini Kelulusan
 3. Surat Arahan Hentikan Potongan Gaji
 4. Surat Kelulusan
5. Laporan
 1. Senarai Anggota
 2. Penyata Anggota
 3. Senarai Rekod Penerimaan dan Pembayaran

 

Pinjaman

Modul Pembiayaan / Pinjaman

 

Bil Modul Keterangan
1. Proses permohonan
 1. Dafatar Permohonan
 2. Tapisan Kelayakkan
 3. Proses Kelulusan
  • Cetak Senarai Anggota
  • Kemaskini Kelulusan
 4. Surat Tawaran
 5. Pengeluaran Cek Pembiayaan
2. Kawalan Kredit
 1. Maklumat Pembiayaan Anggota
 2. Sejarah Bayaran
 3. Sejarah Tindakan Susulan
 4. Penjadualan Semula
 5. Penyelesaian Awal (Pay Off)
3. Laporan
 1. Senarai Permohonan Pembiayaan
 2. Senarai Kelulusan Pembiayaan
 3. Senarai Pembayaran Pembiayaan
 4. Ringkasan Pembiayaan Anggota
 5. Senarai Anggota Yang Mempunyai Hutang Tertunggak

 

Perakaunan

Modul Kewangan(Akaun)

 

Bil Modul Keterangan
1. Akaun
 1. Carta Akaun
 2. Daftar / Kemaskini Akaun
 3. Belanjawan
 4. Penyata Kewangan – Imbangan Duga, Kunci Kira-kira, Untung Rugi
 5. Penyata Aliran Tunai
 6. Daftar Pelanggan / Penghutang
2. Transaksi
 1. Penerimaan
 2. Pembayaran
 3. Pelarasan Am
 4. Nota Makluman Debit
 5. Nota Makluman Kredit
3. Penyesuaian Bank
 1. Daftar Bank-In – Tunai Cek
 2. Kemaskini Status Buku Tunai / Transaki
 3. Penyata Penyesuaian Bank
4. Harta Tetap
 1. Daftar Harta Tetap
 2. Pelupusan Harta Tetap
5. Laporan
 1. Senarai Transaksi Penerimaan
 2. Senarai Transaksi Pembayaran
 3. Senarai Transaksi Pelarasan
 4. Senarai Harta Tetap
 5. Lejar Setiap Akaun