Tag Archive kwsp

Byzam

Kadar KWSP 2018

Kadar Caruman

Kadar caruman berkanun syer pekerja berubah daripada 8% kepada 11% untuk pekerja berumur di bawah 60 tahun dan daripada 4% kepada 5.5% untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas, berkuat kuasa mulai upah/gaji bulan Januari 2018.

Kadar caruman bagi pekerja dan majikan yang terkini boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991 (klik untuk muat turun). Majikan dikehendaki membayar caruman syer pekerja berdasarkan jadual ini.

Untuk melihat kadar caruman pekerja dan majikan yang berkuat kuasa sebelum 1 Februari 2018, klik di sini.

Nota:     Perisian Adobe Acrobat Reader versi terkini (sekurang-kurangnya versi 8.0) diperlukan untuk memastikan fail Jadual Ketiga boleh dipaparkan, dicetak atau dimuat turun.

Tarikh Kemaskini: 20 Disember 2017
Byzam

KWSP : Mengekalkan Caruman 11% (Wajib Hantar Borang KWSP17A)

Pekerja yang ingin mengekalkan kadar caruman syer pekerja asal perlu melengkapkan dan menandatangani Borang KWSP 17A (Khas2016) dan serahkan kepada majikan masing-masing.

Majikan kemudian perlu mengesahkan bahawa borang tersebut telah diisi dengan baik sebelum mengumpul kesemua borang dan hantar kepada cawangan KWSP terdekat.

Jadual Ketiga (Kadar Caruman Bulanan) kini boleh dimuat turun sebagai rujukan majikan dan pekerja.

 

 

Tarikh Kemaskini: 3 Februari 2016 (Web KWSP)

Rujukan : Cara tetapan 8% di SQL Payroll

Byzam

Cetak borang 17A Khas KWSP dari Excel

A. MuatTurun

 1. Software PDF (Foxit PDF Reader) ; nadicom.biz/esoft/PELBAGAI/FoxitReader73.exe
 2. File excel format senarai pekerja dan borang 17A khas 2016 (KWSP) ; nadicom.biz/edoku/KWSP17A_Khas_2016_29012016_SQLPayroll.zip

B. Isi Maklumat

 1. Buka file excel, masukkan maklumat pekerja mengikut ruangan yang disediakan.
 2. Untuk simpan, pergi ke ‘File’ > pilih ‘Save As’.
 3. Ruangan ‘Save as type’ pilih ‘Text (Tab delimited) > klik ‘Save’

sqlpay-kwsp-01saveCsv

 

4. Buka file PDF borang 17A khas

 

5. klik menu ‘Form’ > pilih ‘Import’. Pilih file yang disimpan dalam langkah 3 tadi.

sqlpay-kwsp-02import

 

6. Data akan masuk ke dalam file pdf sebagaimana paparan di bawah.

sqlpay-kwsp-03list

 

 

Byzam

Cara Cetak Borang Kekal 11% KWSP dalam SQL Payroll

Berikut ini adalah langkah demi langkah untuk membolehkan mencetak borang pengekalan 11% caruman KWSP.

 1. Buka bahagian ‘Maintain Employee’ . ‘Human Resource’ > ‘Maintain Employee’
 2. Pada senarai pekerja klik pada listing ‘field’ (header sebelah kiri)
 3. Cari ‘Contrib.’ dan ‘tick’ petak kosong di situ.
 4. Pastikan ‘column’ contribution’ akan kelihatan seperti di bawah.

sql-kwsp301field

 

5. Halakan ‘mouse’ pada ‘header’ ‘Contrib’ dan pilih/’tick’  pada 11% atau —- (jika gunakan kod —- untuk 11%).

sql-kwsp302pilih11

 

6. Pada senarai yang kelihatan pilih semua dengan klik CTRL dan A (serentak pada ‘keyboard’).

sql-kwsp303selectAll

 

7. Klik pada ikon ‘preview’

sql-kwsp304preview

 

8. Pilih format borang KWSP pengekalan 11% dan klik ‘Ok’. Jika belum ada format ini, sila download di sini 00KWSP_Form_04022016.fr3 (‘right click’ dan pilih ‘Save Link As’) . Rujuk panduan menambah report baru di sini.

sql-kwsp304pilihFormat

 

9. Paparan borang akan kelihatan seperti berikut;

sql-kwsp305borang

Byzam

Cara Tambah ‘Contribution’ 8% KWSP

Berikut adalah panduan untuk menambah ‘Contribution’ yang berbeza dalam SQL Payrol.

 

A. Tetapan pada Sistem

 1. Menu Payroll > Maintenance > Maintain Contribution.

sql-kwsp101step

 

2. Klik ‘arrow down’ pada tepi ikon ‘More’ dan pilih ‘Copy Contribution’.

sql-kwsp102copy

 

3. Klik ikon ‘New’

sql-kwsp103new

 

4. Klik ‘arrow down’ pada tepi ikon ‘More’ dan pilih ‘Paste Contribution’. ‘Copy & Paste’ ini dilakukan untuk memudahkan tetapan lain dapat ditetapkan automatik seperti tetapan yang biasa digunakan syarikat.

sql-kwsp104paste

 

5. Masukkan ‘Code’ , ‘Description’ dan ‘EPF Rate’ seperti ditunjukkan di bawah. Tetapan lain biarkan seperti asal jika tiada perubahan.

sql-kwsp105changeRate

 

6. Simpan ‘Contribution’ yang baru ini dengan menekan ikon ‘Save’ pada sebelah kanan paparan.

 

 

B. Tetapan pada maklumat kakitangan

 1. Human Resource > Maintan Employee.
 2. Pilih kakitangan berkaitan dan klik ikon ‘Edit’ pada sebelah kanan paparan.
 3. Pilih tab ‘Payroll Info’.
 4. Pada ruangan ‘Contribution’ tukar kepada jenis ‘Contribution’ yang baru.

sql-kwsp201-changeAtStaff

 

5. Simpan tetapan dengan menekan ikon ‘Save’ pada sebelah kanan paparan.